Komentiranje Web stranice

Nudimo vam mogućnost komentiranja postojećeg sadržaja na web stranici i davanje prijedloga o novim sadržajima

Ovaj članak, kao i svi ostali nude mogućnost komentiranja.


Način postavljanja komentara: Desno od naslova članka nalaze se tri dugmeta

1. Komentar 2. ispis 3. PDF (prebacivanje sadržaja stranice u PDF format)


Klikom na dugme "Komentar" se otvara novi prozor u kojemu upisujete svoj komentar, osim komentara potrebno je unjeti vase ime i e-mail adresu.


Administrator web stranice ostavlja mogućnost filtriranja komentara. Svi komentari sa neprimjerenim sadržajem neće biti objavljeni.


Svi komentari na rad i prijedlozi o poboljšanju uređivanja službene stranice općine Tomislavgrad su dobro došli