Poziv na javnu raspravu povodm zahtjeva "ALTILIUM" d.o.o. Livno

11.1.2018

Ministarstvo gospodarstva objavljuje poziv na JAVNU RASPRAVU
Za izdavanje Rješenja za dodjelu odobrenja za geomehaničko i geološko istraživanje,a radi buduće izgradnje građevnih i hidrotehničkih objekata (reverzibilna hidroelektrana)sa
pripadajućim objektima na istraznom prostoru„Široka Draga"općina Tomislavgrad.

Javna rasprava odrzat će se 23. 01. 2018. godine. u zgradi općine Tomislavgrad (mala dvorana) u 10,00 sati.
Na javnoj raspravi mogu ravnopravno sudjelovati i druge pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka34.Zakona o geološkim istraživanjima(«Narodne novineHBŽ»
broj: 12/01.) i podnesu Ministarstvu gospodarstva do 19.01.2018. god. pismeni zahtjev.


[ Nazad ]