Najava: Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad

15.5.2018

Dvanaesta sjednica Općinskog vijeća Tomislavgrad sazvana je za 21. svibnja 2018. godine (ponedjeljak). Sjednica će se održati u zgradi Općine s početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s jedanaeste sjednice Općinskog vijeća Tomislavgrad, održane 19. ožujka 2018. godine,
2. Vijećnička pitanja,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Proračuna općine Tomislavgrad za 2017. godinu,
4. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima kupovine ostalog građevinskog zemljišta,
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1m2 korisne stambene površine na području općine Tomislavgrad,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu,
7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa financiranja zajedničke komunalne potrošnje,
9. Prijedlog Odluke o visini komunalne naknade,
10. Prijedlog Odluke o provođenju javne rasprave o dopunama Odluke o lokacijama objekata za korištenje voda i vodnog potencijala općine Tomislavgrad,
11. Nacrt Odluke o dopunama Odluke o lokacijama objekata za korištenje voda i vodnog potencijala općine Tomislavgrad,
12. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na imenovanje ravnateljice JU Centra za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju „Nova Nada“, Kovači, općina Tomislavgrad,
13. Prijedlog rješenja o prestanku i brisanju u katastarskim knjigama upisanog posjeda Šumske uprave Tomislavgrad,
14. Prijedlog Zaključka o povećanju cijena mjesečnih karata prijevoza učenika s prostora općine Tomislavgrad,
15. Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za izgradnju vjetroelektrane VE GALEČIĆ,
16. Informacija o stanju u Javnoj ustanovi Gradska ljekarna Tomislavgrad s prijedlogom mjera.


[ Nazad ]