administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Javni Natječaj za prijem vježbenika u općini Tomislavgrad

27.7.2016

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad

01. s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, znanosti o okolišu( ekologija) ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja - 1 (jedan) izvršitelj

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Javni natječaj za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad“
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj se nalazi u prilogu


[ Nazad ]

Download