administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za preuređenje škole u Mrkodolu

13.10.2017

Općina Tomislavgrad objavljuje konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda za preuređenje škole u Mrkodolu.

Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku i jednom presliku, na kojima će jasno pisati: "IZVORNIK PONUDE" i "PRESLIK PONUDE". Izvornik i preslik ponude trebaju biti zapečaćeni u jednoj neprovidnoj koverti, s pečatom i potpisom ponuditelja, imenom i adresom ponuditelja, na kojoj će stajati naznaka: „PONUDA ZA PPREUREĐENJE ŠKOLE U MRKODOLU“ - NE OTVARAJ

Rok za dostavljanje ponuda je 23.10.2017. do 12:00 sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene ponuditelju neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održat ce se 23.10.2017. u 12:05 sati , u prostorijama ugovornog tijela na adresi: Općina Tomislavgrad, Mijata Tomića 108, Tomislavgrad, ured 42.

U prilogu se nalazi Konkurentski, Obavijest o nabavi, Predmjer i Tlocrt.


[ Nazad ]

Download