administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Ponovljeni Javni oglas za izbor i imenovanje NO Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad

8.1.2018

Općinski načelnik raspisuje Javni oglas za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Veterinarska stanica d.o.o. Tomislavgrad.

Prijave se predaju u zatvorenoj omotnici, u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte na adresu: OPĆINA TOMISLAVGRAD, Mijata Tomića 108, 80240 Tomislavgrad, sa naznakom: „PRIJAVA ZA NADZORNI ODBOR" - NE OTVARAJ, ili izravno u prijemnom uredu općine.
Nepotpune i zakašnjele prijave se neće razmatrati.

Javni oglas se nalazi u prilogu.


[ Nazad ]

Download