administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Poziv na javnu raspravu povodm zahtjeva "ALTILIUM" d.o.o. Livno

11.1.2018

Ministarstvo gospodarstva objavljuje poziv na JAVNU RASPRAVU
Za izdavanje Rješenja za dodjelu odobrenja za geomehaničko i geološko istraživanje,a radi buduće izgradnje građevnih i hidrotehničkih objekata (reverzibilna hidroelektrana)sa
pripadajućim objektima na istraznom prostoru„Široka Draga"općina Tomislavgrad.

Javna rasprava odrzat će se 23. 01. 2018. godine. u zgradi općine Tomislavgrad (mala dvorana) u 10,00 sati.
Na javnoj raspravi mogu ravnopravno sudjelovati i druge pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka34.Zakona o geološkim istraživanjima(«Narodne novineHBŽ»
broj: 12/01.) i podnesu Ministarstvu gospodarstva do 19.01.2018. god. pismeni zahtjev.


[ Nazad ]

Download