administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Tomislavgrad

1.6.2020

Na temelju članka 105. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/10), Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Tomislavgrad ("Službeni glasnik Općine Tomislavgrad", broj: 8/07, 10/09, i 3/14), Odluke Vlade Hercegbosanske županije o davanju suglasnosti na Program korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Tomislavgrad ("Narodne novine HBŽ", broj: 6/07, 6/09 i 16/14), i Odluke Općinskog vijeća Tomislavgrad o davanju prethodne suglasnosti na raspisivanje Javnog natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup broj: 01-02-539/20 od 12.05.2020. godine, Općinski načelnik objavljuje
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na period od 10 (deset) godina.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pismenu ponudu.
Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici.
Sudionicima natječaja, čije ponude ne budu prihvaćene, vratit će se jamstveni iznos u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke općinskog načelnika o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
O rezultatima natječaja sudionici natječaja bit će obaviješteni pismeno u roku od 8 dana od dana završetka natječajne procedure.

Pismene ponude s navedenim dokazima i prilozima ponuditelji trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu, Općinski načelnik, Tomislavgrad, Mijata Tomića 108, Povjerenstvo za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup, sa naznakom: "Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta - ne otvarati".

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja u Večernjem listu i na službenim stranicama Općine Tomislavgrad.

Otvaranje ponuda obavit će se 19.06.2020. godine u 9,00 sati u službenim prostorijama Općine Tomislavgrad - općinska vijećnica.

Javni natječaj te ostala potrebna dokumentacija se nalaze u prilogu.


[ Nazad ]

Download