administracijaObrasci zahtjevaO TomislavgraduPoslovni imenikKontaktPlan grada

Općinska uprava

Press

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava

15.3.2021

Predmet Javnog natječaja je ustupanje na korištenje ribolovnog prava za športsko-rekreacijski ribolov na dijelovima ribolovne zone općine Tomislavgrad, uz naknadu na razdoblje od deset godina.

- I dio ribolovne zone, koju čini rijeka Šuica od izvora do Bojinog kamena, uz naknadu od 500,00 KM godišnje;
- II dio ribolovne zone, koju čini rijeka Šuica od Bojinog kamena do ponora sa pritokama, uz naknadu od 1000,00 KM godišnje.
Dijelovi ribolovne zone ustupit će se na temelju predočenog programa gospodarenja dijelom ribolovne zone.
Prijava na Javni natječaj mogu podnijeti udruge ili organizacije športskih ribolovaca, kao i fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost slatkovodnog ribarstva.
Uz prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:
- naziv, sjedište i adresa pravne ili fizičke osobe,
- aktualni izvod iz sudskog registra, za pravne osobe - gospodarska društva,
- rješenje o obavljanju djelatnosti, za fizičke osobe,
- rješenje o upisu u registar udruženja građana (za udruge ili organizacije športskih ribolovaca),
- dokaz o izmirenim obvezama po osnovu javnih prihoda (ne starije od tri mjeseca),
- program gospodarenja dijelom ribolovne zone za koju se prijava podnosi,
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Večernjem listu BiH i na službenim stranicama općine Tomislavgrad.
Prijave slati na adresu: Služba za gospodarstvo i inspekciju općine Tomislavgrad, Ulica Mijata Tomića 120.
Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijava, neće se razmatrati.
Povjerenstvo za provedbu natječaja otvoriti će, vrednovati i rangirati prijave pristigle po Javnom natječaju, a o rezultatima natječaja izvijestiti će se ponuditelji.
Nakon donošenja konačne odluke o dodjeli ribolovnog prava s najpovoljnijim ponuditeljima sklopiti će se ugovor u skladu sa zakonom.


[ Nazad ]

Download